Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

Dağlıq Şirvan Regional Mədəniyyət İdarəsi

Region haqqında
Mədəniyyət
|

Qobustan

Qobustan rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin nəzdində fəaliyyət göstərən müəssələr haqqında
M Ə L U M A T

ıra №-si Müəssisənin adı Adı, soyadı, atasının adı Vəzifəsi Ünvan Telefon
№-si
1 Qobustan rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsi

Şəhriyar Soltan Osman oğlu

Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin  müdiri Qobustan rayon Heydər Əliyev prospekti 116 5-00-08
2 Qobustan rayon
Mərkəzi Kitabxana Sistemi
Cəbrayılova Adilə Atasoltan qızı Mərkəzi Kitabxana Sisteminin direktoru Qobustan rayon Heydər Əliyev prospekti 123 5-00-08
3 Qobustan rayon
Heydər Əliyev Mərkəzi
Ağaməmmədov Cahangir Axırzaman oğlu Heydər Əliyev Mərkəzinin direktoru  Qobustan rayon Heydər Əliyev prospekti 1a 5-29-87
4 Qobustan şəhər R.Behbudov adına Uşaq İncəsənət Məktəbi Cəfərov Zaur Vaqif oğlu R.Behbudov adına Uşaq İncəsənət Məktəbi Qobustan rayon Heydər Əliyev prospekti 1a 5-25-47
5 Qobustan rayon
Təklə kənd Uşaq Musiqi Məktəbi
Cəbrayılov Gülağa Hili oğlu Təklə kənd Uşaq Musiqi Məktəbinin direktoru Qobustan rayon
Təklə kəndi
6-13-76
6 Qobustan rayon Mədəniyyət evi Ağayev Daşqın Ağa oğlu Rayon
Mədəniyyət evinin
direktoru
Qobustan rayon Heydər Əliyev prospekti 116 5-25-68
7 Qobustan şəhər Mədəniyyət evi Əsgərov Fərhad Mirzağa  oğlu Şəhər
Mədəniyyət evinin
direktoru
Qobustan şəhəri  
8 Qobustan rayon
Sündü kənd Mədəniyyət
evi
Məlikov Səyahət Hacı oğlu Sündü kənd
Mədəniyyət evinin
direktoru
Qobustan rayon
Sündü kəndi
 
9 Qobustan rayon
Xilmilli kənd Mədəniyyət evi
Mansurova  Xalidə Əliftar  qızı Xilmilli kənd
Mədəniyyət evinin
direktoru
Qobustan rayon
Xilmilli kəndi
6-61-97
10 Qobustan rayon
Qurbançı kənd klubu
Xəlilov Pənah İbrahimxəlil oğlu Qurbançı kənd klubunun
müdiri
Qobustan rayon
Qurbançı kəndi
 
11 Qobustan rayon
Nabur kənd klubu
Mürsəlov Bəymurad Mahmud oğlu Nabur kənd klubunun
müdiri
Qobustan rayon
Nabur kəndi
 
12 Qobustan rayon
Cəyirli kənd klubu
Baloğlanov Novruz Əbil oğlu  Cəyirli kənd  klubunun
müdiri
Qobustan rayon
Nabur kəndi
 
13 Qobustan rayon
Çalov kənd klubu
Azadə Zabul  Qoşqar oğlu Çalov kənd klubunun
müdiri
Qobustan rayon
Çalov kəndi
 
14 Qobustan rayon
Ərəbşahverdi kənd klubu
İbrahimova Reyhan Baba qızı Ərəbşahverdi kənd klubunun müdiri Qobustan rayon
Ərəbşahverdi kəndi
 
15 Qobustan rayon
Dərəkənd kənd klubu
Xanməmmədova Rəhilə Mövsüm qızı  Dərəkənd kənd klubunun müdiri Qobustan rayon
Dərəkənd kəndi 
 
16 Qobustan rayon
Ərəbqədim kənd klubu
Rəcəbov Ağəli Kejdər oğlu Ərəbqədim kənd klubunun müdiri Qobustan rayon
Ərəbqədim kəndi
 
17 Qobustan rayon
Şıxzahırlı kənd  klubu
Güləliyev Abbas Musaxan oğlu Şıxzahırlı kənd klubunun müdiri Qobustan rayon
Şıxzahırlı kəndi
 
18 Qobustan rayon
Cəmcəmli kənd klubu
Eyyubova Balacaxanım Məlik  qızı Cəmcəmli kənd klubunun müdiri Qobustan rayon
Cəmcəmli kəndi
 
19 Qobustan rayon
Bədəlli kənd klubu
 Bəyimov Fuad Fəxrəddin oğlu Bədəlli kənd klubunun
müdiri
Qobustan rayon
Bədəlli kəndi
 
20 Qobustan rayon
Təklə kənd  klubu
Həsənov Mahmud Hüseyin oğlu Təklə kənd klubunun
müdiri
Qobustan rayon
Təklə kəndi
 
21 Qobustan rayon
Çuxanlı kənd klubu
Səmədova Qəndaf  İsfəndiyar qızı Çuxanlı kənd klubunun
müdiri
Qobustan rayon
Çuxanlı kəndi
 
22 Qobustan rayon
Ərəbşalbaş kənd klubu
Əzimov Hüseynağa Böyükağa  oğlu  Ərəbşalbaş kənd klubunun müdiri Qobustan rayon
Ərəbşalbaş kəndi
 
23 Qobustan rayon
Təklə-Mirzababa kənd  klubu
Alıyev Yaqub Gülmalı oğlu Təklə-Mirzababa kənd  klubunun müdiri Qobustan rayon
Təklə-Mirzababa kəndi
 
24 Qobustan rayon
Yekəxana kənd  klubu
Adgözəlov Nəzahir Əjdər oğlu Qobustan rayon
Yekəxana kənd  klubunun müdiri
Qobustan rayon
Yekəxana kəndi
 
25 Qobustan rayon
Poladlı kənd klubu
Məmmədov Mirdiyar Şahmirzə oğlu Qobustan rayon
Poladlı kənd klubunun
müdiri
Qobustan rayon
Poladlı kəndi
 
26 Qobustan rayon
Təsi kənd klubu
Baxışov Xanlar Ağaheybət oğlu Qobustan rayon
Təsi kənd klubunun müdiri
Qobustan rayon
Təsi kəndi
 
27 Qobustan rayon
Mərkəzi kitabxanasının
Uşaq şöbəsi
Məmmədli Rəfael Mirzağa oğlu Qobustan rayon
Mərkəzi kitabxanasının
Uşaq şöbəsinin Şöbə müdiri
Qobustan şəhəri
M.Balakişiyev küç.
 
28 Qobustan rayon MKS
1 saylı Qurbançı kənd
kitabxana filialı
Səftərov Cəmşid Xəlfəqulu oğlu 1 saylı Qurbançı kənd
Kitabxanasının
Filial müdiri
Qobustan rayon
Qurbançı kəndi
 
29 Qobustan rayon MKS
2 saylı Cəyirli kənd
kitabxana filialı
Qurbanov Rasim Yusif oğlu 2 saylı Cəyirli kənd
Kitabxanasının
Filial müdiri
Qobustan rayon
Cəyirli kəndi
 
30 Qobustan rayon MKS
3 saylı Çalov kənd
kitabxana filialı
Bəhrəmov Məmmədağa Əhmədağa oğlu 3 saylı Çalov kənd
Kitabxanasının
Filial müdiri
Qobustan rayon
Çalov  kəndi
 
31 Qobustan rayon MKS
4 saylı Nabur kənd
kitabxana filialı
Zaidov Xamis Xanış oğlu 4 saylı Nabur kənd
Kitabxanasının
Filial müdiri
Qobustan rayon
Nabur kəndi
 
32 Qobustan rayon MKS
5 saylı Bəklə kənd
kitabxana filialı
Gərayeva Aytəkin Babalar qızı 5 saylı Bəklə kənd
kitabxanasının
Böyük kitabxanaçı
Qobustan rayon
Bəklə kəndi
 
33 Qobustan rayon MKS
6 saylı Xilmilli kənd
kitabxana filialı
Nəsibova Şəfiqə Əliağa qızı 6 saylı Xilmilli kənd
Kitabxanasının
Filial müdiri
Qobustan rayon
Xilmilli kəndi
 
34 Qobustan rayon MKS
7 saylı Sündü kənd
kitabxana filialı
Qoçəliyeva Həlimə Əmrah qızı 7 saylı Sündü kənd
Kitabxanasının
Filial müdiri
Qobustan rayon
Sündü kəndi
 
35 Qobustan rayon MKS
8 saylı Təklə-Mirzəbaba
kənd kitabxana filialı
Tarverdiyev İlham Göyüş oğlu 8 saylı Təklə-Mirzəbaba
kənd kitabxanasının
Filial müdiri
Qobustan rayon
Təklə-Mirzəbaba kəndi
 
36 Qobustan rayon MKS
9 saylı Ərəbşalbaş kənd
kitabxana filialı
Orucov Əvəz Ağazər oğlu 9 saylı Ərəbşalbaş kənd
Kitabxanasının
Filial müdiri
Qobustan rayon
Ərəbşalbaş kəndi
 
37 Qobustan rayon MKS
10 saylı Təklə kənd
kitabxana filialı
Ağayeva Sevil Əlihüseyn qızı 10 saylı Təklə kənd
Kitabxanasının
Filial müdiri
Qobustan rayon
Təklə kəndi
 
38 Qobustan rayon MKS
11 saylı Poladlı kənd
kitabxana filialı
Nəzərov Qismət Ağayat oğlu 11 saylı Poladlı kənd
Kitabxanasının 
Filial müdiri
Qobustan rayon
Poladlı kəndi
 
39 Qobustan rayon MKS
12 saylı Yekəxana kənd
kitabxana filialı
Hacatova Əntiqə Cəfər qızı 12 saylı Yekəxana kənd
Kitabxanasının 
Filial müdiri
Qobustan rayon
Yekəxana kəndi
 
40 Qobustan rayon MKS
13 saylı Təsi kənd
kitabxana filialı
Məmmədov Məmmədağa Balaheybət oğlu 13 saylı Təsi kənd
Kitabxanasının
Böyük kitabxanaçı
Qobustan rayon
Təsi kəndi
 
41 Qobustan rayon MKS
14 saylı Bədəlli kənd
kitabxana filialı
Sadayeva Salya Fəxrəddin qızı 14 saylı Bədəlli kənd
Kitabxanasının
Filial müdiri
Qobustan rayon
Bədəlli kəndi
 
42 Qobustan rayon MKS
15 saylı Sədəf kənd
kitabxana filialı
Ağababayeva Gülanə Vahab qızı 15 saylı Sədəf kənd
Kitabxanasının
Böyük kitabxanaçı
Qobustan rayon
Sədəf kəndi
 
43 Qobustan rayon MKS
16 saylı Cəmcəmli kənd
kitabxana filialı
Əzizova Şövkət Səbhan qızı 16 saylı Cəmcəmli kənd
Kitabxanasının
Filial müdiri
Qobustan rayon
Cəmcəmli kəndi
 
44 Qobustan rayon MKS
17 saylı Dərəkənd kənd
kitabxana filialı
Qaçayeva Kəmalə Qorxmaz qızı 17 saylı Dərəkənd kənd
Kitabxanasının
Filial müdiri
Qobustan rayon
Dərəkənd kəndi
 
45 Qobustan rayon MKS
18 saylı Ərəbqədim kənd
kitabxana filialı
Güləliyev Oktay  Qərib oğlu 18 saylı Ərəbqədim kənd
Kitabxanasının
Filial müdiri
Qobustan rayon
Ərəbqədim kəndi