Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

Dağlıq Şirvan Regional Mədəniyyət İdarəsi

Region haqqında
Təhsil
|

Ağsu

 Məktəbəqədər uşaq müəssisələri  8
 Ümumtəhsil məktəbləri, cəmi  70
 O cümlədən:  
 Orta məktəblər  35
 Əsas məktəblər  19
 İbtidai məktəblər  16
 Müəllimlərin sayı, cəmi  1126
 O cümlədən:  
 Orta məktəblərdə   915
 Əsas məktəblərdə  176
 İbtidai məktəblərdə  35
 Şagirdlərin sayı, cəmi  9687
 O cümlədən:  
 Orta məktəblərdə  8445
 Əsas məktəblərdə  1027
 İbtidai məktəblərdə   215
 İkinci növbədə oxuyan şagirdlərin sayı  882
 İkinci növbədə oxuyan şagirdlərin xüsusi çəkisi  9,10
 Orta məktəblərdə kompüterlərin sayı  304
 Uyğunlaşdırılmış məktəblərin sayı  49
 Orada təhsil alan şagirdlərin sayı  4271
 Əsaslı təmirə ehtiyacı olan məktəblərin sayı  28
 Vakant iş yerləri, cəmi  59
 O cümlədən:  
 Ana dili və ədəbiyyat fənni üzrə  2
 Tarix, dövlət və hüququn əsasları  7
 Fizika  3
 İnformatika və hesablama texnikasının əsasları  4
 Riyaziyyat  3
 Kimya  7 
 Coğrafiya  5
 Biologiya  7
 İngilis dili  16
 Rus dili və ədəbiyyat müəllimləri  5