Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

Dağlıq Şirvan Regional Mədəniyyət İdarəsi

Region haqqında
Təhsil
|

Qobustan

İşlədiyi məktəb 
(Tam yazılmaqla)
Ünvan Telefon
1 Sabirov İmran Bulud oğlu Şəhər 1 saylı tam orta məktəbi Qobustan şəhəri 5-25-94
2 Qocayev Şirvani Müslüm  oğlu Dərəkənd kənd tam orta məktəbi  Dərəkənd kəndi 69-1-17
3 Bəzirov Rüsxət Qubad oğlu Ərəbəqədim tam orta məktəbi Ərəbqədim kəndi  
4 Nurəddinov Zeynal Həsənqulu oğlu Nabur tam orta məktəbi  Nabur kəndi 63-1-14
5 Əhlimanov Güloğlan Musa oğlu Bəklə tam orta məktəbi Bəklə kəndi 6-33-92
6 Nuriyev Zabit Davudxan  oğlu Yekəxana tam orta məktəbi  Yekəxana kəndi  
7 Şıxəliyev Vüsal İsbəndiyar oğlu Təklə Mirzəbaba tam orta məktəbi Təklə Mirzəbaba kəndi  
8 Təhməzova Gülqayıt Xanlar qızı Bədəlli tam orta məktəbi  Bədəlli kəndi  
9 Məmmədov Qəndalı oğlu Qurbançı tam orta məktəbi  Qurbançı kəndi  
10 İsmayılova Bəyim Bəıyulla qızı Xilmilli tam orta məktəbi  Xilmilli kəndi 66-1-34
11 Orucov  Elçin Böyükağa oğlu Ərəbşalbaş tam orta məktəbi Ərəbşalbaş kəndi 65-3-08
12 Eyyubov Əmirağa Böyükağa oğlu Çuxanlı tam orta məktəbi Çuxanlı kəndi 61-2-75
13 Məlikov Ziya Hacı oğlu Sündü tam orta məktəbi Sündü kəndi  
14 Səfərov Hacvəli Əvəz oğlu Şəhər 3 saylı tam orta mək  Qobustan şəhəri 5-28-21
15 Məmmədov Gülməmməd Kərim oğlu Təklə tam orta məktəbi  Təklə kəndi 61-1-94
16 Baxışəliyev Elmxan Şahbaba oğlu Cəmcəmli tam orta məktəbi  Cəmcəmli kəndi 60-5-41
17 Əliyev Məsud Pirverdi oğlu Cəyirli tam orta məktəbi  Cəyirli kəndi  
18  İsmayılovAgamahmud Agababa  oğlu Poladlı kənd orta məktəbi  Poladlı kəndi  
19 Abduləzizov Əlibəy Əliqulu oğlu Şəhər 2 saylı ümumi orta  məktəbi  Qobustan şəhəri 5-24-39
20 Məmmədov Hüseyin Gülümoğlan oğlu Sündü kənd ümumi orta  məktəbi  Sündü kəndi  
21 Canatova Gülzar Müevət qızı Sədəf kənd üm orta  məktəbi  Sədəf kəndi  
22 Soltanov Mahir Ərəstun  oğlu Ərəbşahverdi kənd ümumi orta  məktəbi Ərəbşahverdi kəndi  
23 İbrahimov Xəlil Bəhərcin oglu Şıxzərli kənd ümumi orta məktəbi  Şıxzərli kəndi  
24 Mustafayev Telman Yadigar oğlu Təsi kənd ümumi orta məktəbi  Təsi kəndi  
25 Gərayev Akif Hərif oğlu Cəngi kənd ümumi orta məktəbi  Cəngi kəndi  
26 İbrahimov Adil Nadir oğlu Göydərə kənd ümumi orta  məktəbi  Göydərə kəndi  
27 Nagıyev Babaverdi Ağabala oğlu Qaracüzlü kənd ibtidai  məktəbi Qaracüzlü kəndi  
28 Alcanov Nemət Xanış oglu Çalov kənd əsas məktəbi  Çalov kəndi  
29 Şirinov Agakərim Ağaşirin oğlu Cəyirli kənd əsas məktəbi  Cəyirli kəndi 64-1-37
30 Rəfiyev Səməndər Mirzalı oglu Nardaran kənd ibtidai məktəbi  Nardaran kənd