Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

Dağlıq Şirvan Regional Mədəniyyət İdarəsi

Region haqqında
Coğrafi mövqeyi
|

Qobustan

İnzibati rayon ərazisində iqlim: yayı quraq keçən mülayim isti iqlimin olması ilə səciyyələnir. Xəzri küləkləri (şimal-şərq) tez-tez əsir, şərq və cənub вЂ"şərq tərəfdən isti küləklər əsməsində təsadüf edilir.
İllik temperatura +110 вЂ"dır. Qərbə və şimala getdikcə temperatur azalır. Mərkəzi Qobustanda maksimum temperatura +40 +410-yə kimi ola bilər. Qışda Arktik hava axını ilə əlaqədar temperatura -16-200-yə qədər aşağı düşür.
Mərkəzi zonada qərbdən gələn mülayim rütubətli hava şərqə doğru aridləşərək şərqdən qərbə doğru subtropik mülayim hava kütləsi də qərbə getdikcə sərtləşir. Bu aridləşmə MƏrəzə meridianın üzərində üzləşərək sərtləşir. Buna görə də Mərəzə meridianı zonasında kəskin havaların olmasına şərait yaranmış olur.
İllik yağıntı 400-500 mm-dir. ən çox yaz, payız aylarında yağıntı düşür. Yağıntı şimal-qərbdən cənub-şərqə doğru azalır.

İnzibati ərazi dairələri

Qobustan şəhər inzibati ərazi dairəsi
• Qobustan şəhəri
Ərəbşalbaş kənd inzibati ərazi dairəsi
• Ərəbşalbaş
Sündü kənd inzibati ərazi dairəsi
• Sündü kəndi
Təklə kənd inzibati ərazi dairəsi
• Təklə kəndi
• Çuxanlı kəndi
Nabur kənd inzibati ərazi dairəsi
• Nabur kəndi
• Bəklə kəndi
• Cəngi kəndi
Cəyirli kənd inzibati ərazi dairəsi
• Cəyirli kəndi
• Çelov kəndi
Şıxzahırlı kənd inzibati ərazi dairəsi
• Şıxzahırlı kəndi
• Çeyrankeçməz kəndi
• İlanlı kəndi
Ərəbqədim kənd inzibati ərazi dairəsi
• Ərəbqədim kəndi
• Göydərə kəndi
• Nardaran kəndi
Bədəlli kənd inzibati ərazi dairəsi
• Bədəlli kəndi
• Üzümçü qəsəbəsi
• Sədəf kəndi
Cəmcəmli kənd inzibati ərazi dairəsi
• Cəmcəmli kəndi
• Damlamacai kəndi
Poladlı kənd inzibati ərazi dairəsi
• Poladlı kəndi
Yekəxana kənd inzibati ərazi dairəsi
• Yekəxana kəndi
• Təsi kəndi
• Qədirli kəndi
Təklə Mirzəbaba kənd inzibati ərazi dairəsi
• Təklə Mirzəbaba
Hilmilli kənd inzibati ərazi dairəsi
• Hilmilli kəndi
• Şıxlar kəndi
Dərəkənd kənd inzibati ərazi dairəsi
• Dərəkənd kəndi
Qurbançı kənd inzibati ərazi dairəsi
• Qurbançı kəndi
• Ərəbşahverdi kəndi
• Qaracüzlü kəndi
• Xəlfəli kəndi
• Çay Qurbançı